KNAUF

Înapoi
Mai multe

KNAUF-MP Zement

Tencuială de aplicare mecanizată pe bază de ciment pentru lucrări de interior şi exterior

Knauf MP Zement este un amestec uscat pe bază de ciment, material inert (agregat) şi adaosuri speciale, destinat pentru aplicare manuală şi mecanizată. Posedă rezistenţă sporită la fisurare şi proprietăţi de termoizolare. Se utilizează pentru lucrări de interior şi exterior

Depozitare şi ambalare

Amestecul uscat Knauf MP Zement este ambalat în saci de hârtie a câte 30 kg. Sacii se depozitează în locuri uscate pe palete de lemn. Amestecul din sacii deterioraţi se utilizează în primul rând. Termenul de păstrare în ambalaj intact este de 6 luni de la data fabricării.

Metode de precauţii

În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă și consultați medicul. Tencuiala nu trebuie să fie lăsată la îndemîna copiilor.

Recomandări la utilizare
 • Operation 1
 • Operation 2
 • Operation 3
 • Operation 4
 • Operation 5
 • Operation 6

Pregătirea suprafeţei

Curăţarea

Stratul suport trebuie să aibă o suprafaţărugoasă, fără proeminenţe, la zădăriile de cărămidă să fie prelucrate rosturile etc.

Suprafaţa de tencuit se curăţă de praf, noroi şi exfolieri care micşorează aderenţa tencuielii cu stratul suport, de pe beton se înlătură petele de ulei şi grăsimi. Înainte de aplicarea stratului de tencuială, zidăriile de cărămidă noi sau din argilă expandată se umezesc.

Grunduirea

Pe suprafeţele puternic absorbante sau cu higroscopicitate diferită, de exemplu, pe cele de cărămida silicocalcaroasă şi cărămida ceramică, se aplică cu peria, trafaletul sau pulverizatorul grundurile Kanuf Tiefengrund, Knauf Grundiermittel sau Knauf Unigrund. Durata de uscare – nu mai puţin de 6 ore.

Prepararea amestecului de mortar

Conţinutul sacului (30 kg) se toarnă într-un vas cu apă curată (9-10 l) şi se amestecă cu malaxorul până la omogenizare. După o pauză de 5 min. se amestecă din nou. În caz de necesitate se adaugă apă sau amestec uscat şi iarăşi se amestecă. În timpul aplicării nu se mai adaugă apă sau amestec uscat. Nu se admite adăugarea altor componenţi! La aplicarea mecanizată a amestecului de mortar, maşina de tencuit trebuie să fie pregătită conform instrucţiunilor de exploatare. Buncărul de recepţie se umple cu amestec uscat. Se stabileşte cantitatea necesară de apă cu ajutorul debitmetrului: ~ 400 l/h şi se dozează fluxul de apă pentru reglarea consistenţei amestecului. Maşina de tencuit trebuie să fie echipată cu cuplul melcat D6-3 (pentru PFT G4 sau PFT G5) şi cuplul melcat B4-1,5 pentru PFT Ritmo.

Aplicarea mecanizată

Mortarul se aplică pe suprafaţa de tencuit, respectîndu-se următoarele reguli:

 • pistolul de tencuit se ţine perpendicular la suprafaţa prelucrată la distanţa de 30 cm (până la duză);
 • grosimea stratului aplicat se reglează cu viteza de deplasare a pistolului: cu cât viteza este mai mică, cu atât grosimea este mai mare şi viceversa;
 • tencuirea pereţilor se efectuează de la stânga la dreapta şi de SUS ÎN JOS, începând din colţul stânga-sus, pe o fîşie de circa 70 cm. Pistolul trebuie deplasat în aşa mod, ca la mişcarea rectilinie alternativă centrul jetului de mortar să se afle în partea inferioară a mortarului aplicat;
 • fiecare aplicare ulterioară trebuie să se suprapună pe cea precedentă pe partea stângă 5-10 cm;
 • după aplicarea mortarului pe toată suprafaţa se închide robinetul de aer al pistolul de tencuit (va înceta alimentarea cu mortar).

ATENŢIE!

 • în furtunuri şi în amestecător mortarul nu trebuie să staţioneze mai mult de 15 minute;
 • stratul de tencuială aplicat se nivelează cu dreptarul tip H. Dacă se lucrează fără repere de tencuit, se verifică devierea suprafeţei pe verticală şi orizontală cu nivela, firul de plumb. Denivelările se completează cu un strat suplimentar de mortar.

Aplicarea manuală

Mortarul preparat se aplică pe stratul support într-un strat de cel mult 30 mm, apoi se nivelează cu dreptarul. Peste câteva ore, după începutul prizei mortarului şi obţinerii unei rigidităţi suficiente, de pe suprafaţa tencuită se îndepărtează cu ajutorul driştei metalice Rabbo toate neuniformităţile. Dacă grosimea depăşeşte 30 mm, atunci tencuiala se aplică în două straturi, pentru aceasta se va arma primul strat cu plasă metalică sau de ţesătură de sticlă care se va acoperi în întregime cu mortar şi i se va reda rugozitate. Al doilea strat se aplică numai după uscarea completă a primului strat. Pentru a obţine o suprafaţă netedă, uniformă, după începutul prizei mortarului, suprafaţa tencuită se umezeşte şi se nivelează cu un şpaclu metalic lat.

Armarea

Îmbinările diferitor elemente de construcţie, suprafeţele suporturilor flexibile, unghiurile golurilor, porţiunile rotunjite etc. trebuie armate cu plasă metalică sau de ţesătură de sticlă care se va presa în mortarul proaspăt cu şpaclul. Mortarul trebuie neapărat să acopere plasa. Suprapunerea plasei de armare la îmbinări trebuie să fie de cel puţin 10 cm. Înainte de începerea lucrărilor de decorare stratul de tencuială trebuie să fie complet uscat. Timpul de uscare este de 1 zi pentru fiecare milimetru de grosime.

Utilaje şi instrumente

 • Maşini de tencuit PFT-G4, G5, Monojet
 • Malaxor pentru prepararea amestecului de mortar (N ≥ 800W)
 • Stator – D6-3, rotor – D6-3
 • Cuvă pentru prepararea amestecului de mortar
 • Furtun pentru mortar – diametrul 25 mm, lungimea până la 30 m
 • Spaclu şi drişcă metalică
 • Dreptar tip H din profil de aluminiu
 • Drişcă metalică Rabbo
 • Drişcă cu burete

Indicaţii speciale

Este rezistent la acţiunea factorilor atmosferici. A nu se lucra la o temperatură mai joasă de +5°C, de asemenea pe timp de ploaie şi îngheţ. Temperatura recomandată a aerului şi a suprafeţei în timpul lucrului trebuie să fie între +5 şi +25°C, iar umiditatea relativă a aerului de 60%. În alte condiţii trebuie să se ia în consideraţie uscarea rapidă sau lentă a mortarului. Suprafaţele proaspăt tencuite se vor feri de stropi de apă. Sculele se spală imediat după terminarea lucrului.

Detalii

Details

Related products