KNAUF

Înapoi
Mai multe

KNAUF - Superkontakt

Grund de aderență pentru suprafeţe neabsorbante

Knauf Superkontakt este o dispersie sintetică de culoare roz, pe bază de nisip cuarţos, cu o înaltă rezistenţă la substanţe alcaline.

Depozitarea

Se păstrează în încăperi uscate la temperatura de peste +5°С, maximum 12 luni de la data producerii.

Mod de ambalare

Găleată 5; 10; 20 kg.

Încadrare în clasa produselor chimice

Nu este obligatorie încadrarea. Se va respecta legislaţia locală. Resturile de grund se vor evacua în stare uscată ca gunoi menajer sau moloz de şantier. Cantităţile mari se vor întări prin amestec cu ciment şi se vor evacua în acelasi mod. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă nici un fel de pericole pentru mediul înconjurător.

Atenţie!

În timpul aplicării se protejază ochii, in cazul contactul grundului cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă. Dacă apar consecinţe consultaţi medicul.

Recomandări la utilizare
  • Operation 1
  • Operation 2

Pregătirea suprafeţei

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte desprinderi,exfolieri sau eflorescenţe, să nu fie îngheţat, să aibă capacitatea portantă necesară, şi să nu fie hidrofug.

Punerea în operă

Knauf Superkontakt se aplică nediluat, cu o rolă, sau prin şpriţare mecanizată. Numai în cazul aplicării mecanizate se poate eventual dilua, adăugând un supliment de apă (max. 1l de apă la 20kg Superkontakt). Eventuala segregare a nisipului se va evita prin amestecarea materialului atât înaintea începerii lucrului, cât şi în timpul punerii în operă.

Temperatura de punere în operă

Temperatura aerului, a suportului şi a grundului trebuie să fie între +5°C - +30°С, pe durata aplicării şi a procesului de uscare. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer

Timp de uscare:

Pentru continuarea celorlalte lucrări de finisare se va aştepta până când suprafaţa grunduită este complet uscată şi grundul nu se mai lipeşte la atingere (min. 24 ore la 20°C si 65% umiditate relativă). În condiţii de temperatură şi umiditate diferite, timpii de uscare se modifică corespunzator. Tencuirea suprafeţelor umede, proaspăt grunduite, reduce efectul grundului. În intervalul de timp existent între întărirea Betokontakt-ului şi începerea tencuirii se va avea în vedere să nu se producă praf în încăpere care să se depună pe suprafaţa grunduită.

Nu se amestecă cu alte materiale. În caz contrar, caracteristicile materialului pot fi alterate. Uneltele trebuie curăţate cu apă curată imediat dupa utilizare. Petele de grund se vor spăla imediat cu apă de pe suprafeţele pătate. Materialul uscat poate fi îndepartat mecanic.

Detalii

Details

Related products