KNAUF

Înapoi
Mai multe

Knauf Tiefengrund

Grund cu capacitate mare de penetrare

Grundul Knauf Tiefengrund este o suspensie apoasă, incoloră, fără solvenți, gata preparată pentru utilizare. Grund cu o capacitate excepțională de penetrare consolidează suprafețele puternic absorbante sau foarte uzate (plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos, pardoseli ect.), pătrunde în profunzimea straturilor pe care se aplică, uniformizează capacitatea de absorbție.

Depozitarea

Se păstrează în spaţiu uscat, la temperatura mai sus de + 5 ° C . Durata admisă de valabilitate în ambalaj nedeschis, nedeteriorat - 12 luni de la data fabricației. De ferit de lumina directă a soarelui și temperature ridicate, de a evita înghețarea.

Ambalare

Amorsa este ambalată în găleţi de 5 şi 10 kg.

Observaţii

  • Se recomandă ca lucrările să se desfăşoare în condiţii de umiditate scăzuta a aerului, iar temperatura ambientală şi a suprafeţei suport să se situeze între + 5°C şi + 25°C.
  • Toate informaţiile prezentate au luat în considerare o temperatura de +23°C şi umiditatea relativă a aerului de 50%. În cazul în care grundul este aplicat în condiţii diferite, se va lua în calcul uscarea mai rapidă sau mai lentă a produsului.
  • În cazul contactului cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă şi solicitaţi sfatul medicului.
Recomandări la utilizare
  • Operation 1
  • Operation 2
  • Operation 3

Pregătirea suprafeței

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri, resturi de materiale, straturi de vopsea. Nu se aplică pe suprafață înghețată. Grunduirea suprafețelor zugrăvite se face după ce suprafețe au fost în prealabil mătuite și curățate. Îndepărtaţi orice urme de vopsea degradată. Agitaţi puternic conţinutul recipientului înainte de utilizare. În cazul în care există crăpături pe suprafeţe suport , lărgiţi, curățați şi grunduiţi-le şi umpleţi-le cu material pentru reparaţii în grosimi de 3-50 mm. Agentul de grunduire trebuie să pătrundă complet în suprafaţa suport. Evitaţi aplicarea unor cantităţi exagerate de grund (formarea unei bălţi) pe suprafaţa suport.

Suprafeţele suport ale pardoselii necesită o pregătire specială. Înlăturaţi resturile libere (nisipul, praful).

Punerea în operă

Grundul Knauf Tiefengrund se aplică nediluat cu bidineaua sau rola pe toată suprafața suport. Suprafețele puternic absorbante se vor grundui de două ori.  A se evita tasarea suprafeței suport sau formarea unor bălţi. Temperatura aerului, a suportului și a grundului trebuie să fie peste +5°С. Pentru continuarea celorlalte lucrări se va aștepta până când suprafața grunduită va fi complet uscată. Timpul de uscare depinde de capacitatea de absorbţie a suprafeţei, de temperature ambientală şi de umiditatea aerului, însă durează minim 3 ore.

Recomandări suplimentare

  • Temperatura suprafeţei suport şi temperature ambientală nu trebuie să fie mai mici de + 5°C
  • Evitaţi formarea prafului în încăperile unde s-a aplicat grundul pentru a evita depunerea acestuia pe suprafețele support
  • Nu amestecaţi grundul Knauf Tiefengrund cu alte produse deoarece există riscul modificării majore ale caracteristicilor produsului

Clătiţi cu apă toate uneltele imediat după utilizare.

Detalii

Details

Related products